Fabulous Fall ๐Ÿ‚๐ŸŽƒ Smoothies to Try before the Season Ends ๐ŸŒจ ...

Pumpkins. Apples. Toasted marshmallows. Hot Chocolate. Your diet is always best when you eat seasonal ingredients, so as beautiful fall produce makes its way to the store shelves and farmers market stalls, itโ€™s easy to get a fix of them in a delicious smoothie. Iโ€™ve put together a list of terrific smoothies for fall: some healthy, some super-healthy, some decadently indulgent โ€ฆ all delicious. You'll find smoothies for breakfast, smoothies for lunch, even smoothies you can have for dessert. YW ^_^

1. Chai-Spiced Peanut Butter and Apple Smoothie

This makes a change from slicing your apple and spreading on peanut butter.
Recipe: lifemadesweeter.com

2. Healthy Hot Chocolate Smoothie

No need to feel guilty when itโ€™s healthy and tastes fab.
Recipe: renbehan.com

3. Fall Greens Smoothie

This will provide the perfect pick-me-up after a Thanksgiving blowout.
Recipe: bojongourmet.com

4. Sweet Potato and Peach Smoothie

Two delicious orange products produce a sweet delight.
Recipe: popsugar.com

5. The Green Forks Carrot Cake Smoothie

Although carrots are an all-year-round vegetable, they are sweeter and juicer in the fall. You can have your cake and eat it.
Recipe: secure.shape.com

6. Beet Coconut Dream Smoothie

Pumpkin spice doesnโ€™t have the monopoly on the best taste of all.
Recipe: dishingupthedirt.com

7. Bee Pollen, Berry, and Broccoli Rabe Smoothie

Bee pollen is one of the trendiest ingredients in fine dining right now. Give it a trry!
Recipe: dollyandoatmeal.com

8. French Toast Smoothie (Vegan)

Perfect if you want your smoothie to taste like breakfast.
Recipe: produceonparade.com

9. Fresh Fig and Banana Smoothie

A brilliant way to enjoy fresh gigs
Recipe: blog.freepeople.com

10. Pumpkin Chai Protein Smoothie

Roll up, roll up. Get your superfood boost here.
Recipe: thewheatlesskitchen.com

11. Beet, Cranberry and Ginger Smoothie

Fall wouldnโ€™t be fall without cranberries
Recipe: veggiedesserts.co.uk

12. Snickerdoodle Green Smoothie

Donโ€™t panic! Itโ€™s not full of sugar despite the name.
Recipe: rabbitfoodformybunnyteeth.com

13. Persimmon Vanilla Bean Smoothie

If youโ€™ve not tried persimmon (sharon fruit) give it a try in this yummy tasting concoction.
Recipe: runningtothekitchen.com

14. Pumpkin Oatmeal Breakfast Smoothie

Like oats for brekkie? Ring the changes and try it in a smoothie with pumpkin, banana, dates and heady spices like nutmeg and ginger.
Recipe: goodlifeeats.com

15. Velvety Butternut Cinnamon Date Smoothie

This recipe makes two but you wonโ€™t mind that. Itโ€™s just too delicious to worry about it.
Recipe: ohsheglows.com

16. Ginger Pear Green Smoothie

Apples may steal the limelight but letโ€™s not forget the scrumptious pears of fall.
Recipe: getinspiredeveryday.com

17. Pumpkin Coffee Smoothie

If you canโ€™t start your morning without a coffee, this smoothie definitely has your name written all over it.
Recipe: cookincanuck.com

18. Roasted Marshmallow Coffee Cocktail Shakes

Life doesnโ€™t get any better than toasted marshmallows in a smoothie.
Recipe: marlameridith.com

19. Apple Cider and Winter Berry Smoothie

Now hereโ€™s a perfect excuse to go apple picking and buy some cider.
Recipe: theclevercarrot.com

20. Red Velvet Smoothie (Vegan)

Itโ€™s creamy, itโ€™s yummy and itโ€™s packed with nutritional stuff your body will thank you for.
Recipe: theblondevegan.com

21. Green Apple and Spinach Smoothie

Letโ€™s not forget our greens!
Recipe: abeautifulmess.com